Visie / werkwijze

Groeien in Zijn staat voor: worden wie je bent; zoals je bedoeld bent. Als uniek en waardevol mens. Lees meer hierover onder Groeien in Zijn.

Mens staat in relatie met omgeving
Groeien in Zijn heeft de visie dat jij als mens in relatie staat met je omgeving. Hoe jij omgaat met jezelf, zegt iets over hoe jij omgaat met je omgeving. Als je het moeilijk vindt om van jezelf te houden, zal je het ook moeilijk vinden om van andere mensen of van God te houden. Als je leert om meer van jezelf te houden en jezelf te vergeven, zal je ook meer van anderen gaan houden en hen kunnen vergeven.

Ervaren doe je nu
Daarnaast heeft Groeien in Zijn de visie dat het niet gaat om het verleden of de toekomst, maar om het heden. Wat ervaar je nu en wat staat je nu in de weg om te leven, te ervaren, te zijn wie je bent. Hierbij zal wel het verleden doorwerken in het heden. Dit kan je dan uitwerken in het ‘hier en nu’ en alsnog ervaren en beleven en zo mogelijk afronden.

Groeiprogramma’s gericht op bewustwording
Groeien in Zijn biedt daarom groeiprogramma’s, gericht op bewustwording, ervaring en (geloofs)beleving. Als je je bewuster bent van je eigen ‘zijn’, zal je dat gaan merken in de relatie met je directe omgeving en in je geloofsbeleving.

Jouw beleving staat centraal
In alle groeiprogramma’s staat jouw eigen beleving en ervaring centraal. Je gaat alleen werken aan datgene waaraan jij zelf wilt werken. Aan datgene wat op de voorgrond staat en waardoor jij gehinderd wordt om te zijn zoals je bedoeld bent.

Je wordt liefdevol begeleid
Als coach of therapeut begeleid ik in dit proces door goed te luisteren en daarbij ook goed te kijken naar lichaamstaal. Waar dat gewenst is, intervenieer ik door liefdevol te confronteren, te frustreren of te vragen naar verduidelijking.
(be)Leven is een keuze
Hierdoor zal je je bewuster worden van wat je in je lichaam ervaart; wat je eigen mening is; maar ook welke meningen je projecteert op de mensen vanuit je omgeving. Je wordt je sterker bewust van je eigen aanwezigheid in je omgeving en zal merken dat je zelf wat in te brengen hebt; dingen overkomen je niet zomaar. Je kunt zelf kiezen of je een slachtoffer wilt zijn van oude gewoonten, of dat je het op een andere manier aan gaat pakken.

Groeien individueel of in de groep
Bij individuele groeivormen staat direct je eigen inbreng centraal. Bij groepen wordt er gewerkt aan de hand van een thema. Via creatieve werkvormen en lichamelijke oefeningen komt dan vanzelf naar voren wat je aanspreekt en irriteert en hoe je dit ervaart of beleeft. Daarmee staat dat dan op de voorgrond en wordt die beleving en ervaring het uitgangspunt voor het verdere groeiproces. Bij zowel individuele groeivormen als groeigroepen wordt gebruik gemaakt van verschillende therapeutische scholen zoals: Gestalttherapie, lichaamswerk (Bio-energetica), Psychosynthese en Jungiaanse therapie.

In veilige sfeer, zonder oordelen
Bij alle programma’s is een veilige sfeer belangrijk. Naast de regel dat gesprekken vertrouwelijk zijn en niet buiten de groep gebracht worden, is de stelregel: wat jij ervaart, is wat jij ervaart, en mag er zijn. Het kan wel aanleiding zijn voor de ander en voor jezelf om pijn te ervaren, of verdriet, of blijdschap, maar dat staat los van jouw beléving. Het blijft jóuw beleving en daar kan en mag niemand iets vanaf doen. Als coach of therapeut zal ik die stelregel hanteren in groeigroepen of workshops.
Heb je nog vragen of wil je meer weten klik dan hier.